ШМО

Расклад пасяджэнняў метадычных аб’яднанняў ДУА «Гайненская сярэдняй школы Лагойскага раёна» на 2022/2023 навучальны год

Пасяджэнне

Дата

Тэма

Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў гуманітарнага цыкла

 

Пасяджэнне 1

31.08.2022

Нарматыўнае прававое і навукова-метадычнае забесвячэнне адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах гуманітарнага цыкла ў 2022/2023 навучальным годзе ў адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі.

Пасяджэнне 2

26.10.2022

Фарміраванне метапрадметных, прадметных і асобасных кампетэнцый вучняў з дапамогай разнастайных метадаў і прыёмаў арганізацыі іх самастойнай пазнаваўчай дзейнасці на вучэбных і пазаўрочных занятках па гуманітарных дысцыплінах.

Пасяджэнне 3

25.02.2023

Развіццё маральна-этычнай, эстэтычнай сферы асобы вучняў сродкамі вучэбных прадметаў гуманітарнага цыкла.

Пасяджэнне 4

29.03.2023

Выпускныя экзамены па вучэбных прадметах “Беларуская мова”, “Русский язык”, “Гісторыя Беларусі” па завяршэнні навучання і выхавання на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі і цэнтралізаваны экзамен па вучэбных прадметах “Беларуская мова” і “Русский язык” па завяршэнні навучання і выхавання на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў прородазнаўча-матэматычных прадметаў

Пасяджэнне 1

31.08.2022

Асаблівасці арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе.

Пасяджэнне 2

09.12.2022

Фарміраванне асобасных прадметных і метапрадметных кампетэнцый вучныяў па прыродазнаўча-матэматычным прадметам.

Пасяджэнне 3

сакавік 2023

Павышэнне кампетэнтнасці і інтэлектуальнага развіцця вучняў.

Пасяджэнне 4

май 2023

Сучасны ўрок: выкарыстанне эфектыўных метадаў і сродкаў навучання, розных формаў арганізацыі навучальнага ўзаемадзеяння, накіраваных на дасягненне асобасных, метапрадметных і прадметных вынікаў вучняў.

Метадычнае аб’яднанне класных кіраўнікоў

 

Пасяджэнне 1

30.08.2022

Асноўныя падыходы да планавання выхаваўчай работы ў школе на 2022/2023 навучальны год.

Пасяджэнне 2

04.11.2022

Прымяненне інавацыйных тэхналогій у выхаваўчай рабоце. Як зрабіць класную справу цікавай і змястоўнай.

Пасяджэнне 3

17.02.2023

Маральна-партыятычнае выхаванне школьнікаў праз розныя віды дзейнасці.

Пасяджэнне 4

12.05.2023

Педагагічны маніторынг эфектыўнасці выхаваўчага працэсу, выхаваўчай сістэмы

Метадычнае аб’яднанне настаўнікаў пачатковых класаў

 

Пасяджэнне 1

26.08 2022

Арганізацыя адукацыйнага працэсу па вучэбных прадметах настаўнікаў пачатковых класаў у 2022/2023 навучальным годзе.

Пасяджэнне 2

20.12.2022

Фарміраванне асобасных, метапрадметных і прадметных кампетэнцый вучняў.

Пасяджэнне 3

16.03.2023

Пытанні методыкі выкладання вучэбных прадметаў у кантэксце разглядаемай тэмы.

Пасяджэнне 4

20.05.2023

Выкарыстанне сучасных адукацыйных тэхналогій і методык, заснаваных на дыялогу і супрацоўніцтве вучняў пачатковых класаў з настаўнікам і аднакласнікамі, як сродак развіцця асобасных і метапрадметных кампетэнцый на вучэбных занятках.

 

16.12.2022 08:45 - 16.12.2022 08:45